Промяна в начина на дипломиране в деп. "Икономика и бизнес администрация"

Във връзка със злонамерени коментари в публичното пространство по повод промяна в начина на дипломиране на студентите-бакалаври от деп. "Икономика и бизнес администрация", випуск 2012, ви информираме за следното:

1. Студентите от випуск 2012г. на деп. "Икономика и бизнес администрация" ще се дипломират, както и до момента, чрез защита на бакалавърска теза.

2. Никой няма право да променя начина на дипломиране, извън упоменатия. Департаментите правят аргументирани предложения, но в рамките на съществуващите в нормативната уредба ограничения. Ролята на факултетните съвети е да контролират  и приемат промени в учебните програми и др. значими за студентите изменения в учебния им план.

3. Студентски съвет на НБУ не би допуснал промяна в начина на дипломиране на студенти в средата или в края на периода на тяхното обучение и всички информации за подобно изменение следва да се считат за неистински.

С уважение,

Христиан Даскалов

Председател на Студентски съвет на НБУБългария 2020 - Общество и икономика на знанието и успеха (програма)

03.02.2012 16:00
Europe/Sofia

На 03 Февруари (петък) от 16:00ч. в Аулата на Нов български университет ще се проведе национална студентска конференция "България 2020 - общество и икономика на знанието и успеха".

На конференцията, организирата от Студентски съвет на Нов български университет като част от Общото събрание на националното представителство на студентските съвети, ще бъдат представени вижданията на страните в "триъгълника на знанието" - държавата, бизнеса и академичните среди, по повод стратегическото развитие на България в контекста на "Европа 2020".

Георги Първанов, Президент на Република България (2002-2012), ще обсъди със студентската аудитория развитието на националната стратегия и мястото на висшето образование и младите в нейната реализация.Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, Нов български университет 03-05 Февруари 2012г.

03.02.2012 16:00
05.02.2012 13:00
Europe/Sofia

Първото заседание на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България за мандат 2012/2013г. ще се проведе в Нов български университет в периода 03-05 Февруари 2012г. Националното представителство на студентските съвети в Република България е представителен орган на над 285 000 студенти в България. Целта на организацията е да обединява и отстоява интересите на студентите, докторантите и курсантите обучаващи се в България.

Домакин на събитието, в което участие ще вземат студентските съвети от 51 висши училища в страната, е Студентският съвет на Нов български университет, ръководен от главния секретар на Националното представителство на студентските съвети - Христиан Даскалов. Събранието се свиква и ръководи от председателя на ОС на НПСС - Димитър Казаков (МУ, Пловдив).Вечер на талантите 2

Благотворителната кампания на Студентски съвет на НБУ е продължение на инициативите, които започнахме и развихме през цялата изминала година, през която събрахме и дархиме над 1500лв., а подаръците под формата на дрехи и играчки препълниха цял автобус!

Кампанията е за малчуганите от дом “Асен Златаров”, кв. Надежда, гр. София. Децата са на възраст от 7 до 18 години и са повече от 50. Нашата инициатива ще се проведе на два етапа като през 2012г. Активен партньор са учениците и ръководството на 22-ро СОУ, гр. София, които се включиха в събирането на средствата, както и с изпълнения в празничния концерт.Разпространи съдържание