Студентски съвет кандидатства с проект за създаването на международна студентска „Анти-дискриминация” мрежа

Студентския съвет на НБУ кандидатства с проект за създаване на мрежа от студентски организации от Югоизточна Европа за борба с дискриминацията сред младите хора. Проектът е по програма „Студентски инициативи от Югоизточна Европа” (SESI), финансирана от ‘Международната програма за подкрепа на висшето образование’ (HESP) на Институт „Отворено Общество”.

SESI подкрепя включването на студенти в демократизацията на образователния процес и създаването на тематични транс-национални студентски обединения в района на Югоизточна Европа.

За 2010, SESI открива процедура за набиране на проекто-предложения за транс-гранично сътрудничество, насочени към изучаването на практиките на социално изключване и дискриминация и търсещи подкрепа за по-голям достъп до висше образование на студенти без значение на пол, раса, етнос, здравословно състояние, религия и др.Заседание на Студентски съвет

21.05.2010 11:20
Europe/Sofia

Майското заседание на Студентски съвет ще се проведе на 21 Май от 11:20ч. в 407 зала на І Корпус на НБУ. Поканени за присъствие са всички студентски представители и студенти, които проявяват интерес. На него ще бъдат избрани представители на С.С. във Факултетните съвети на НБУ, ще се обсъдят инициативите до края на текущия семестър, ще се създадат постоянни работни комисии по Спорт, Изкуства, Проектна дейност на национално и международно ниво, с цел оптимизация на работния процес и включване на максимално широк кръг от студенти в работата на Студентски съвет.

Две заседания в рамките на първия за мандат 2010-2012 работен месец проведоха членовете на Студентски съвет на НБУ. Заседанията се проведоха на 07 и 30 Април, при отворени врати, с предварително огласени дневен ред и въпроси за разглеждане, както и с участието на студентски представители и студенти на университета.Заповядайте на АRT фестивала "Spirit of Art'' в НБУ

10.05.2010 10:31
14.05.2010 19:00
Europe/Sofia

Проектът Spirit of Art 2 ще протече под формата на различни събития (performance, workshop и др.), свързани със следните изкуства: литература, музика, танци, театър, изящни изкуства, фотография, мода. Съответните събития ще бъдат ръководени от хора, които се занимават професионално с даденото изкуство или са в процес на неговото изучаване. Ще се цели създаване на интерактивна среда между ръководещия събитието и събраната публика – студентите ще участват активно в събитието на съответното изкуство и ще имат възможността да „опитат” от ролята на твореца.

Spirit Of Art е мероприятие организирано от Студентски Съвет на НБУ, имащо за цел:

- създаване на активен социален живот сред студентите на територията на НБУ
- предоставяне на възможност за изява на талантливи студенти на НБУ, които да се включат в организациятаСтудентите на НБУ със силно представителство в Академичен съвет

Студентите на НБУ могат да разчитат на силно и разнообразно студентско представителство в структурата на Академичен съвет. Новият състав на Студентски съвет избра своите представители в ръководния академичен орган на университета, председателстван от ректора на НБУ доц. д-р Людмил Георгиев.

Студентите имат шестима представители, които ще съблюдават за правата и интересите на своите колеги при определянето на решения, касаещи бъдещето на НБУ и неговото академично развитие. Академичният съвет отговаря за провеждането на образователната и научната политика на Университета в съответствие със стратегията за развитие на НБУ, разработена от Настоятелството.

Представителите на студентската общност са:

•    Христиан Даскалов – председател на Студентски съвет, програма „Администрация и управление” ІІ курс;Студентски представители участваха в разглеждането на кандидатурите за евро-стипендии

На 19 април, 2010 г. в офис 219, корпус 1 на НБУ, се проведе заседание за разглеждане на подадените от студенти на НБУ кандидатури за отпускане на стипендия за летния семестър на учебната 2009/2010 г. В заседанието участваха 4 представители на администрацията - членове на екипа, работещ по проекта (Валентин Гьонов, Нина Симеонова, Милена Франова и Мариета Цветкова) и 3 представители, упълномощени от Студентския съвет на НБУ - Васил Яворов Койнарев, Лора Станимирова Кънева и Таня Георгиева Данова, представители на специално-организираната временна работна група по разглеждането на въпросите, свързани с евро-стипендиите.

 Заседанието протече при следния дневен ред:
1.    Определяне на основни критерии за допускане на кандидатурите, които не отговарят в достатъчна етапен на поставените условия;Разпространи съдържание