Студентски съвет на НБУ договоря сътрудничество с македонски университети

По време на провеждането на Македонските национални спортни игри, Ангел Ранчински – зам. председател на Студентски съвет на НБУ и секретар на НПСС взе участие в кръгла маса с македонския държавен глава г-н Георги Иванов, ректорът на скопския университет "Кирил и Методий", председателят на Студентския парламент към скопския университет, секретарят по международна дейност към студентската организация на университета в гр. Загреб Р. Хърватска и представители на местната власт. На срещата бяха обсъдени възможностите за студентско сътрудничество на ниво студентски съвети и организации и бъдещите съвместни инициативи с българската национална организация.Студентската самоинициативност в НБУ бележи ръст

Ръст бележи студентската самоинициативност в Нов български университет от встъпването в длъжност на новия Студентски съвет насам. Ето защо, новото ръководство на Студентски съвет потърси контакт с представителите на Студентските клубове, с цел възобновяването на добрите практики на партньорство между студентската общност и органите на студентско самоуправление.Студентски съвет обмени опит със студенти от три континента

Представители на Студентски съвет имаха възможността да обменят опит със студенти от три континента по въпросите на студентските права и студентското самоуправление на организираната от AIESEC дискусия на тема „Твоите права”, част от международния проект „Meeting diversity”. Дискусията се проведе в Нов български университет в партньорство с клуб „Франкофони” и Департамент „Политически науки”. Участваха студенти от студентски съвет на НБУ, клуб „Нова дипломация” и др.Студентски съвет със Стратегия за дейност 2010-2012г.

 Двегодишна стратегия за дейност прие Студентския съвет на НБУ.

Стратегията бе предложена от председателя на организацията – Христиан Даскалов и премина съгласуване с Управителния съвет, Студентски съвет и Студентското представителство. Тя се базира на принципите на демократично управление, зачитане и насърчаване на студентската инициативност, многообразие и равнопоставеност, както и на успешните национални и европейски практики в сферата на студентското самоуправление.

Документът бе представен на вниманието на академичното ръководство на НБУ. Той предвижда работа в няколко основни насоки:

- Подпомагане на Кандидат-студентската кампания на НБУ и привличането на нови студенти;Студентски съвет на НБУ подкрепя доц. Сергей Игнатов в идеите му за реформа на Висшето образование

Представители на Студентски съвет взеха участие в дискусия относно предстоящите промени в Закона за висшето образование, организирана от Факултетния студентски съвет на Факултета по журналистика и масови комуникации към Софийския университет.

В дискусията участваха още представители на студентски организации, студенти от УНСС, СУ, факултетни студентски съвети.

Позициите на студентите на Нов български универсиет представиха председателят на СС – Христиан Даскалов и Иван Попов – член на СС. Те дебатираха по теми като бъдещето на държавното образование, кредитната система, продължителността на бакалавърската програма, ПЧП в сферата на висшето образование, университетската администрация, академичния състав и отношенията им със студентската общност.Разпространи съдържание