EduNetBG

Разпространи съдържание
EdunetBG.com Образователният портал: каталог на българското образование и тематични новини.
Обновен: преди 6 години 51 седмици

Проект Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование

19 Януари, 2012 - 11:56

 

На 16-и януари 2012-а г., в Министерството на образованието, младежта и науката се проведе информационен ден за разясняване насоките за кандидатстване по проект "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Информационният ден бе открит от министър Сергей Игнатов, който подчерта, че интересът към дистанционната форма на обучение е оправдан и опити в тази насока са правени още в началото на 90-те години, а усвояването на тези 30 млн.лв. е добра възможност висшите училища да се възползват от тях, за да разработят и усъвършенстват свои електронни форми на дистанционно обучение. Темата е актуална, защото в бъдеще все повече студенти ще се възползват от възможността да работят и да се обучават дистанционно, каза в заключение министър Игнатов.

Целта на проекта е да бъдат включени над 50 000 студенти, от които 38 000 да преминат поне един пълен модул на дистанционно обучение.

Развитието на електронни форми на дистанционно обучение ще улесни ученето през целия живот, тъй като те създават възможност за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, без продължително откъсване от работа. Модерните технологии позволяват и оптимизация на финансовите инвестиции. Тези фактори ще стимулират работодателите да насърчават електронните форми на дистанционно обучение за повишаване на квалификацията.

Повече за дейностите, които получават подкрепа по този проект, може да видите в сайта на МОМН.

Всички предложения за проекти се подават на адрес: HTTPS://EUMIS.GOVERNMENT.BG


Крайният срок за получаване на проектните предложения е 21-и февруари 2012-а г., 16:30 часа.Дипломи на завършващите магистърски програми студенти във Френския факултет по електроинженерство на ТУ-София

19 Януари, 2012 - 11:31

 

На 19-и януари 2012-а г. от 16:00 ч. в зала 12126 на Техническия университет – София (бл.12) ще бъдат връчени дипломите на завършващите магистърски програми студенти във Френския факултет по електроинженерство.

На официалната церемония ще присъстват Н.Пр. Посланикът на Република Франция в България Филип Отие, ректорът на Техническия университет – София проф. д-р Марин Христов, деканът на Френския факултет по електроинженерство доц. д-р Иван Момчев, представители на Международната асоциация на франкофонските университети, на асоциацията на наградените с френски държавни отличия, преподаватели и гости

Дипломите, които ще получат студентите, са акредитирани от Европейската комисия за акредитиране на инженерни звания и са признати в повече от 32 страни по света, включително и във всички страни-членки на Европейския съюз, Русия и Турция.

Източник: Сайтът на ТУ

Обвинителен акт срещу бившия министър на образованието Владимир Атанасов

13 Януари, 2012 - 14:15

 

Той е обвинен, за това че на 9-и декември 2002-а г., е превишил властта и правата си, като извършил действия, които влизат в компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството и областния управител на Варна, пише в обвинителния акт.

Бившият министър е сключил договор с "Краун хотелс" ООД, с който се заменя недвижими имоти срещу което да бъде учредено право на строеж върху парцел, който е публична държавна собственост и е ползван и управляван от Икономическия университет във Варна.

Промени в някои учебници за средните училища

13 Януари, 2012 - 13:57

 

Министерството на образованието, младежта и науката се допитва до всички учители по история и география какви грешки, неточности или "бисери" са намерили в учебниците за 9-и до 12-и класове. За някои от учебниците могат да се наложат промени и в графичния дизайн. В други учебници има остарели статистически данни, които трябва да бъдат коригирани.


На ремонт подлежат както учебниците за задължителните часове, така и тези за профилираната подготовка.

Учителите трябва да предадат мненията си до 10-и февруари. На корекция подлежат учебници на различни издателства.

Специалност Фармация в Софийския университет?

12 Януари, 2012 - 12:43

 

Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" предвижда разкриване на специалност "Фармация" като се преобразув Химическия факултет във Факултет по химия и фармация.

Правителството предлага на Народното събрание да одобри предлаганата промяна.

Националната агенция за оценяване и акредитация е определила 440 студенти за специалността "Фармация".

За организиране на обучението по новата специалност ще се ползва материалната база на Химическия, Медицинския, Физическия и Биологическия факултети, УБ "Лозенец" и други звена в структурата на университета.

С преобразуването на факултета ще се създаде възможност за по-пълно задоволяване на нарастващите нужди от магистър-фармацевти и ще се постигне по-голяма конкуренция между висшите училища, подготвящи студенти по тази регулирана професия.

Източник: Академичен съвет на Софийския университет

Държавни изпити в Професионален колежа по мениджмънт Адам Смит

11 Януари, 2012 - 12:49

 

Професионалният колеж по мениджмънт "Адам Смит" - София ще проведе държавни изпити за випуск 2011, както следва:

Държавен изпит по теория на професията - на 26-и януари, четвъртък от 09:00 до 13:00
Държавен изпит по практика на професията - на 31-ви януари, вторник от 09:00 до 13:00 часа.

Повече информация може да получите в сайтът на Колежа.

Източник: Сайтът на Колеж "Адам Смит"

Национална научно-практическа конференция по предучилищно образование

11 Януари, 2012 - 12:35

 

В периода от 25-и до 28-и април във Велико Търново ще се проведе Петата национална научно-практическа конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка". Конференцията е посветена на 130-годишнината от откриването на първата детска градина "Детинска мъдрост" в България. Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на детския учител.

Подробна информация, условия за участие и покана за участие в конференцията може да видите  тук.

Източник: Сайтът на МОМН

Подготовката за матурите започна

10 Януари, 2012 - 11:35

 

Ваканцията свърши и учениците, трябва да се заемат сериозно с подготовката за изпитите през май. Учениците от VII и ХII клас ще се явят на задължителни изпити по български език и литература и по математика. За първи път тази година Министерството на образованието, младежта и науката ще проведе двата изпита в един и същи ден. Така няма да се разкъсва учебното време за останалите ученици. Дните, в които се провеждат изпитите за седмокласниците и за зрелостниците, са неучебни за останалите класове. Тестовете по български език и литература ще се проведат на 21-ви май, а тези по математика са насрочени за 23-ти май. Началният час е 8:00 часа. Изпитите за седмокласниците ще започват два часа по-късно - в 10:00 часа.

Има малки промени в изпитите за седмокласниците. Тестовете и по двата предмета се състоят от две части - първата част е за нуждите на външното оценяване и трябва да се попълва от всички ученици. По втората част ще работят само седмокласниците, които искат да кандидатстват в елитните гимназии. Тестът по математика се състои от 24 задачи. Първата част - за външното оценяване, ще бъде от 20 въпроса - 16 с един верен от няколко възможни отговора, а 4 - със свободен отговор. Втората ще се състои от 4 задачи с отворен отговор. За първи път на националните изпити ще има и две задачи с формата на международното изследване PISA. Седмокласниците ще трябва да напишат кратки свободни отговори, без да се налага да привеждат цялото решение на съответната задача. Другите две задачи ще са с разширен отговор - учениците трябва да напишат и аргументират решението на задача с аналитичен характер. Времето за работа по този модул е 90 минути, а максималният брой точки за тази част от теста е 35. От изпита по математика няма да има задачи за квадрат, трапец и равнобедрен трапец.
Формата на изпита по български език и литература е същия - тестът за външното оценяване се състои от 25 задачи - с фиксиран или свободен отговор, за които времето за работа е 60 минути. Максималният брой точки за тази част е 65. Вторият модул се състои в създаване на преразказ върху неизучавана творба. Обикновено учениците трябва да съставят преразказ от името на герой от произведението. Времето за работа е 90 минути, а максималният брой точки, които могат да получат учениците е 35.
Оценките и за двата приемни изпита за гимназиите се формират въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

При зрелостниците промени в изпитите няма. Матурите по български език и литература и по предмет по избор са задължителни за издаването на диплома за средно образование. Продължителността на изпитите е 4 астрономически часа. Изпитът по български език и литература се състои от тестова част с 40 задачи и още една задача за създаване на аргументативен текст по изучавана художествена творба или част от нея. Максималният брой точки за тестовата част е 70, а за есето - 30.
Новост при матурите е начина на оценяване на изпита по география - най-желаният предмет за матурата по избор. Тази година втората част от теста, която представлява писмена разработка върху въпрос от географията на България, ще се оценява с 30 точки, а не 35, както беше досега. Първата част от модула се състои от 38 задачи - 30 тестови задачи с фиксиран отговор, 6 въпроса със свободен отговор и 2 практически задачи - по една от учебното съдържание от география на света и от география на България. Максималният общ брой точки от теста е 100.
Подобни са изпитите и по философия и история. Зрелостниците, които ще се явяват на изпита по философия, решават тестова част от 38 задачи (максимален брой точки 65) и ще пишат философско есе върху зададени фрагменти с максимален брой точки 35. Форматът на изпита по история е 38 тестови задачи с максимален брой 65 т. и създаване на текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници) с максимален брой точки 35.
Матурата по чужд език се състои от четири компонента - слушане с разбиране, четене с разбиране, езикови задачи (лексика и граматика) и създаване на писмен текст. Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи - с фиксиран или отворен отговор. Максималният брой точки от трите части е 70, а от създаването на текста - 30.
Тестът по математика съдържа 28 задачи от три типа: с един верен от четири възможни отговора; със свободен отговор, на които учениците записват само отговора и аналитични задачи, чиито решения трябва да бъдат представени с необходимите обосновки. Общият максимален брой точки е 100.
50 задачи ще решават зрелостниците, които изберат да се явят на един от трите предмета - физика, биология или химия. Въпросите са отново два вида - с фиксиран и със свободен отговор. Общият максимален брой точки е 100.


Изпитната кампания през май ще започне с миниматурите за IV клас. На 9-и май ще бъде препитването по български език и литература, на 10-и май - по математика, на 14-и май - по човекът и природата, а на 15-и май - по човекът и обществото. Тестът по български език и литература се състои от 15 въпроса, а по останалите предмети - от 20 задачи. От тази година малките ученици също ще отговарят на повече въпроси с отворен отговор - 2 или 3, а не само един, както беше миналата година. От министерството обясниха, че ще дават по-трудни тестове, за да се представяме по-добре в изследването PIRLS за учениците от IV клас.


Източник: МОМН и публикации в печата


Европейската комисия за проблемите на образованието в България

24 Декември, 2011 - 10:29

 

В доклад на Европейската комисия за постигането на целите, заложени в стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието се отправят сериозни критики за недостатъчно реформи в областта на образованието и поставят конкретни срокове, в които трябва да бъде приета законодателната рамка за тях. Препоръчва се до средата на 2012-а г. България да има два закона - за предучилищното и училищното образование и за висшето образование.

В областта на висшето образование България е забавила значително реформата, посочва Европейската комисия. Последната препоръчва подобряване на качеството на обучението чрез инвестиции в квалификацията на преподавателите и стимулиране на сътрудничеството между университетите и индустрията. За пръв път и европейските експерти посочват това, което бизнесът у нас повтаря от години - че не се разработват приоритетно важни за икономиката на страната специалности. ЕК препоръчва още да се подобри управлението на университетите и да се увеличи конкуренцията между висшите училища. Предлага се още да се предприемат мерки за увеличаване на мобилността на студентите и модернизиране на учебните програми.


В анализа, който се прави в доклада на ЕК се отбелязва, че делът на висшистите у нас все още остава под средното равнище за ЕС. През 2010-а г. с университетско образование са 27.7%, докато средното за Европа този процент е 33.6%. Според ЕК в България висшистите до 2020-а г. трябва да са 36%.

В началното и средното училище пък Европейската комисия иска да види у нас подобряване на образователните резултати. В доклада се припомня, че средните постижения на 15-годишните български ученици от последното изследване PISA 2009 са много ниски. За пример се посочва, че всеки двама от петима ученици у нас имат ниски постижения в основните умения, което е най-слабото представяне за ЕС. 41% от 15-годишните българчета попадат в групата с най-ниско ниво на четивна грамотност, при средно ниво за ЕС 20%. Още по-голяма е разликата в представянето по математика, където с ниски постижения са 47.2%, докато средното за ЕС ниво е 22.2%. Ниските постижения на учениците по природни науки участвали в изследването в България са 38.8%, докато средния дял за страните от ЕС е 17.7%.

Източник: Доклад на ЕК за стратегическата рамка в областта на образованието

Първата нова ваканция за учениците.

29 Октомври, 2011 - 10:29

 

От днес, 29-и октомври до 1-ви ноември, вторник, включително учениците са във ваканция, според новия график за ученическите ваканции.

Конкурсът за учители-творци приключи

27 Октомври, 2011 - 09:56

 

На първи ноември се чества Деня на народните будители. По този случай беше организиран национален конкурс за учители-творци. В конкурса участваха със свои произведения 35-ма педагози от цялата страна. Условието за участие в конкурса бе участниците да представят три собствени произведения. Учителите г-жа Мирослава Дончева от 1-во ОУ "Св. св. Кирил и Методий" и г-жа Ани Славова, от 7-мо ОУ "Ильо войвода" от Кюстендил спечелиха конкурса.

Официалното връчване на наградите ще стане в навечерието на празника, на 31-ви октомври в театър "София".

Връчване дипломи за висше образование в СА Д. А. Ценов - Свищов

22 Октомври, 2011 - 13:01

 

На 25-и ноември 2011-а г. в ауд. № 61 на Стопанската Академия "Д. А. Ценов" - Свищов ще се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на студентите от факултет "Стопанска отчетност" - випуск 2007 ОКС "Бакалавър", както следва:

- от 13:00 ч. на студентите от специалност "Счетоводсто и контрол", редовно и задочно обучение, дипломирани м. юли 2011 г.;

- от 14:30 ч. на студентите от специалностите "Стопански и финансов контрол" и "Статистика и иконометрия", редовно и задочно обучение, дипломирани м. юли 2011 г.


Източник: Сайтът на СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Стипендии от Импириъл колидж за българи.

22 Октомври, 2011 - 12:14

 

Лондонският "Импириъл колидж" обявява първата си стипендия за български ученици. Стипендията е предназначена за ученици от семейства с ниски доходи, които посещават държавни училища. Основан през 1907 г., "Импириъл колидж" се нарежда сред десетте най-добри университети в света и сред възпитаниците му има 14 Нобелови лауреати. Приносът му включва откриването на пеницилина, развитието на холографията и полагане на основите на оптичните влакна.

Факултетът по инженерство е един от най-големите в Обединеното кралство с около 1200 служители и над 5000 студенти. На девето място в света по инженерство и технологии, "Импириъл колидж" е международен университет със студенти от 130 държави и място, където една трета от служителите и студентите са от страни извън Обединеното кралство и Европейския съюз. "Импириъл колидж" има над 300 студентски общества и наскоро постави началото на първото си Българско общество.

Във Колежа са направени големи открития, включително пионерските изследвания на професор Ерик Лийтуейт за разработване на влаковете "Маглев" (магнитна левитация), разработването на стерео звук и дизайна на Сидни Харбър Бридж. Сред възпитаниците на факултета по инженерство са старшите инженери на всички водещи отбори на Формула 1, както и изпълнителният директор на "Пфайзер" и директорът на един от най-големите хедж фондове в Европа.

Стипендията за български студенти по инженерни специалности, кръстена на "Кольо Фичето", ще осигури пълното финансиране на един студент с изключителен талант за следването му по инженерна специалност в "Импириъл колидж". Студентът ще получава 19 000 британски лири (около 42 000 български лева) всяка година от октомври 2012 г., които ще покрият разходите за такси за обучение и ще осигурят безвъзмездна помощ за квартира и издръжка. Тя се предлага на студенти в продължение на 3- или 4-годишен курс на обучение в рамките на катедрите по машиностроене, инженерна химия или компютри, както и на студенти от междукатедрения курс по математика и компютри.

Стипендията се предлага само на български граждани от държавни училища в България, чиито доходи на домакинството за година са по-ниски от 55 000 лева. От кандидатите се изисква да имат средна оценка 5,90 в дипломата им за завършено средно образование. "Импириъл колидж" ще търси най-добрите ученици от математическите гимназии в цяла България и ще спонсорира състезания по математика и физика с цел повишаване на информираността за новата стипендия. Новата стипендия ще продължи да се отпуска безсрочно, така че и следващите години български студенти да могат да се възползват от образование от световна класа в "Импириъл колидж".

Земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев в гр. Сандански в предаване по БНТ

19 Октомври, 2011 - 09:34

 

Преди няколко дни Земеделската професионална гимназия "Климент Тимирязев" в гр. Сандански се присъедини към INGOT обществото в България с обучението на нови 7 оценители. Така гимназията се придържа към извоюваното през годините първо място в града по отношение на престиж, качество на обучението и реализация на завършилите.

На 18-и октомври Българската национална телевизия излъчи в рубриката си по Канал 1 "В час ли си: Моето училище" материал, създаден с участието на ученици от гимназията "Климент Тимирязев" в Сандански. Видеото е достъпно за гледане в сайта на БНТ чрез този линк.

Източник: Сайтът на INGOT Център България

Образование без граници за пети път у нас

11 Октомври, 2011 - 13:33

 


"Образование без граници" e най-голямото, успешно и наложило се с течение на времето изложение за висше и средно обучение в България. To ще отвори врати за пети път от 21-и до 22-и октомври тази година в Националния дворец на културата в София.


Събитието е уникално по рода си, защото е единственото, което по традиция се подкрепя от Европейския съюз от двете солидни образователни програми Publication Office - CORDIS & TED. В "Образование без граници" вземат участие сериозни и престижни имена от света на европейското и световно средно и висше обучение – университети, колежи, институти, международни организации и фондации наред с представители в тази област от нашата страна.

Медийните партньори на настоящето, пето по ред, изложение са повече от 70 телевизии, радиостанции, интернет портали, списания, национални и регионални седмичници и всекидневници. Събитието се осъществява и със съдействието на редица български и международни бизнес организации и национални институции. В изложението ще представят условията за кандидатстване и постъпване в висококачествено средно и висше образование представители от над 18 страни в света. Това нарежда "Образование без граници" сред най-значимите прояви от този тип в европейски и световен мащаб.

На петото издание на октомврийското изложение "Образование без граници" за първи път у нас ще дойдат за такъв вид проява представители на испанското министерство на просветата, както и на престижната иберийска държавна фондация "Universidad.es", която е официален представител на всички университети от страната на Сервантес Също дебют на тазгодишното събитие ще направят и висшите училища от Естония. Особен акцент в рамките на изложението ще е присъствието на представители на Technical University of Denmark (DTU) – един от най-престижните и добри европейски технически университети, номер 1 на Скандинавския полуостров, неизменно присъстващ в челото на световните класации за висше обучение. За първи път тази година ще има изненада и за любителите на изкуството. С помощта на Европейския съюз и ЮНЕСКО по време на изложение ще бъде реализиран международният проект "ArtMiles". Същността на последния се изразява в опита да бъдат пренесени културата и духа на стария континент върху художествени платна. Тематичните кръгове на интересния арт-проект, който ще бъде осъществен в НДК, са: "Общуването – вчера, днес и утре", "Глобална Европа" и "Да направим света едно по-добро място".

Сред участниците на изложението "Образование без граници" са представители на Австрия, Дания, Великобритания, Нова Зеландия, Холандия, Белгия, САЩ, Канада, Швейцария, Испания, Естония, Хърватия, Финландия, Гърция, Япония и др. България ще бъде представена  с  СА "Д. А. Ценов", МВБУБ, ИЧС, ВУМК, Zlatarski International School, IUC Portsmouth и т. н.

Откриването на петото изложение "Образование без граници" ще се състои на 21-и октомври в НДК от 11:00 часа. Входът е свободен!

Обучение на оценители в ЗПГ Климент Тимирязев, Сандански

7 Октомври, 2011 - 15:00

 

Обучение на оценители в ЗПГ "Климент Тимирязев", Сандански

На 15-и октомври обучаващият екип на INGOT Център България ще поведе поредната обучителна сесия за INGOT оценители. Домакини са преподавателите по ИКТ от Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев" в град Сандански.

Училището е първото в града, което започва процедура по акредитация за INGOT академия.

Снимка: http://sandanski.samo.bg/

Източник: Сайтът на INGOT Център България