Контакти

За контакт: НБУ, корпус 1, етаж 2, стая 210Б, тел. 8110 210

Адрес: София 1618, ул "Монтевидео" 21, Стая 210 Б, Първи корпус

Телефон: (02) 81 10210 ; 0897 813 729

Електронна поща: studentcouncil@nbu.bg

Администратор на сайта: Инес Делчева


Председател:
София Стефанова
sofiya.stefanova@gmail.com

Председател на Студентско представителство:
Огнян Боянов
o.boyanov@gmail.com

Секретар:
Владина Запрянова
vladina.zapryanova@gmail.com

Зам. - Председател общоуниверситетска дейност:
Владимир Николов
vladunov@abv.bg

Зам. - Председател спортна дейност:
Савина Добрева
dobreva.savina@gmail.com

Зам.-Председател културна дейност:
Сара Саад
sara_doll@abv.bg

Финансов отговорник:
Марио Терзиев
marchelo_88@abv.bg

Член на УС:
Явор Давидков
davidkov.yavor@gmail.com

Член на УС:
Иван Василев
zagvassilev@yahoo.com


Представители в Националното представителство на студентските съвети:  

Христиан Даскалов - Председател на СС на НБУ в мандат 2010-2012,        Главен секретар на НПСС

daskalov@npss.bg

Антон Чинков - Председател на Надзорен съвет към СС на НБУ

Марио Терзиев - Председател на Финансов съвет към СС на НБУ

ПрегледAttachmentРазмер
IMG_2849.JPG23.04 KB