"Образователната система в България" с проф. Кристиан Банков - зам. ректор на НБУ и Христиан Даскалов - гл. секретар на НПСС