Кампанията "Зелен месец" стартира

  Студентски съвет на Нов Български Университет стартира своята кампания "Зелен месец".
На 23 април в двора на университета беше откриването на "зелената" кампания.Откриването беше по случаи Деня на Земята (22 април).Придружено с риятна музика,викторина с много "зелени" въпроси и еко награди.Част от наградите бяха осигурени от "ОСП за младите". Студентите на НБУ стартираха "зеления" месец и със засаждането на дръвче,за негвото име беше обявен конкурс сред студентите,който бе спечелен от Давид Вълков с неговто оригинално име за дръвчето и рисунката към него.Организаторите на кампанията,Студентски съвет,дадоха информация на студентите и за предстоящите инициативи през "зеления" месец,част от които са съвместно Техническият университет,който също на 23 април стартира своя "Зелен месец".През еко месецът студентите на НБУ ще се включат и в кампанията на БТВ "Да изчистим България за един ден".Успоредно с кампанията"Зелен месец" Студентски съвет стартира и акция за събирането на хартия за рециклиране.
В тенденция със стратегическия план на НБУ (2011-2015) и заложеното в него превръщане на НБУ в "зелен университет", Студентки съвет започва цялостна еко политика в работата си, като дори визитките им ще са от рециклирана хартия.
Следете новините на сайта ни за предстоящите "зелени" инициативи.
          

ПрегледAttachmentРазмер
IMG_3036.JPG1.2 MB
IMG_3039.JPG1.21 MB
IMG_3058.JPG1.63 MB