Проект за участие в Пета национална студентска конференция „Всекидневният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете” 16-18 май 2012 г.


За поредна година Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий“ стана домакин на Пета национална студентска конференция „Всекидневният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете”. Конференцията беше открита на 16 май 2012 г. от нейните организатори – Клубът по археология „Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов" към ВТУ с научен ръководител гл. ас. д-р Олег Александров, преподавател в катедра „Археология".

Тазгодишната конференция отбеляза голям брой участници от цялата страна – над 40 студенти и докторанти, представители на водещите университети в България. Във форума участваха ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ и ШУ "Епископ Константин Преславски". Като най-активни се представиха департаментите „Археология”, „История” и „Балканистика”, а за първи път в националната конференция участваха и студенти от специалност „Изкуствознание”.

Благодарение на подкпрепата от страна на Студентски съвет на НБУ участие в настоящия студентски форум взеха трима студенти от НБУ програма „Култура и изкуство”, модул „Изкуствознание”. Те получиха безценната възможност да кореспондират между различните студентски общности с цел бъдещи съвмести проекти и междууниверситетски отношения.

Темите, с които се представиха участниците Деница Илиева, Надежда Янакиева и Теодора Константинова, са съответно „Делникът при Имарет джамия в Пловдив през погледа на Златю Бояджиев”, „Сведения за храна и облекло в пътеписите от Евлия Челеби” и „Облогът в българското всекидневие според песенния фолклор, литературата и живописта”. Докладите и презентациите, които студентите представиха, са резултат от дългосрочни теренни проучвания, изследване на различни видове документи, хроники и научни студии. Изборът на темите, както и подходът в тяхното презентиране пред широката студентска аудитория, имаше за цел да представи методиката на обучение в департамент „История на културата” и практическите умения и компетенции, до които то може да доведе. Тримата участници демонстрираха свободното боравене с предоставения от тях визуален материал, прецизност при описанието и анализа на тезите си.

Темата на научния форум предразполагаше тезите на участниците да покрият голям хронологически отрязък – от Древността до съвремието ни. Докладите на студентите от НБУ се отличиха със своята изкуствоведска и историко-художествена насоченост, което допълни общата атмосфера на срещата и допринесе за пълноценното и интересно протичане на студентския форум. Така, за пореден път нашите студенти разчупиха познатите стереотипи и се отличиха от останалите участници.  

Резултатите от конференцията и съпътстващите я изследвания и материали, ще бъдат обобщени в сборник, който предстои да бъде отпечатан в началото на учебна година 2012/2013.

 

Всичко това стана факт благодарение на финансовата помощ, която оказаха Студентски съвет на НБУ, защото те са част от нас, студентите, а всички ние сме част от голямото семейство на НБУ. Заедно можем и трябва да покажем своя потенциал.