Важно съобщение

НБУ има сключен договор с фирма изпълнител за осигуряване на неотложна медицинска помощ (лекарски екип) и специализиран транспорт (линейка).При нужда от неотложна медицинска помощ, обръщайте се към охраната на НБУ, медицинския център или някое от следните лица.Списък на номерата, които се надяваме да не са ви нужни, но при необходимост ги използвайте.

Охрана на НБУ вътрешен тел. 1101
Медицински център – д-р Георги Алексиев вътрешен тел. 2214
Александър Захариев – Стопански директор вътрешен тел. 1123
Бойка Атанасова – Секретар на Ректора вътрешен тел. 1247
Бойко Антонов – Специалист по БЗР вътрешен тел. 2012
Ваня Шикова – Секретар на Настоятелството вътрешен тел. 1226
Катя Дончева – Началник отдел „Студенти“ вътрешен тел. 1233
Лили Илиева – Домакин вътрешен тел. 2106
Мая Младенова – Заместник главен счетоводител вътрешен тел. 1232
Надя Терзиева – Директор на Библиотеката вътрешен тел. 1290
Христо Христов – Административен мениджър вътрешен тел. 2096