Видео: Защо реформата във висшето образование не се случва?

Вижте видео от организирания от "Червената къща" дебат за това защо реформата в образованието не се случва. С участието на председателя на Студентски съвет - Христиан Даскалов. (Част 1, Част 2, Част 3)

Въпросите около състоянието на висшето образование изникват в началото на всяка академична година и при обсъждането на бюджетите на висшите училища. Изследване на Българската стопанска камара от миналата година показа, че желанията на кандидат-студентите се разминават драстично с нуждите на пазара на труда, а държавата финансира образование, което не е нужно на обществото и икономиката. Или докато компаниите отчаяно търсят инженери и други специалисти, свързани с производството, младежите масово записват психология, право и икономика. Какво може да се направи, за да се преодолее тази разлика? Трябва ли обучението да е по-гъвкаво и практично ориентирано? Осигурява ли то добра реализация? Доволни са студентите от преподаването и какво е мнението на професорите? Достатъчно ли е финансирането или просто университетите не управляват добре парите си? Каква е позицията на министерството? С участието на Георги Стойчев (Институт "Отворено общество" - София), Георги Димитров (преподавател в Софийски университет), Александър Николов (Студентско-ученическо движение "Призив"), Христиан Даскалов (главен секретар на Националното представителство на студентските съвети), Красимир Вълчев (главен секретар на министерството на образованието и науката).

ПрегледAttachmentРазмер
HER.png115.46 KB