Събития

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
« Понеделник Юни 25, 2012 »
Пон.
Начало: 25.06.2012 13:30

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет на НБУ свиквам редовно Общо събрание на Студентското представителство на НБУ на 25.06.2012г. (понеделник) от 13:30ч. Заседанието ще се проведе в зала 110, ІІ Корпус на НБУ при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Студентски съвет, март-юни 2012г.

Докладва: София Стефанова, Председател на СС на НБУ

2. Отчет за финансовото изпълнение на бюджета на Студентски съвет

Докладва: Марио Терзиев, Финансов отговорник

3. Отчет за дейността на представителите на НБУ в НПСС

Докладва: Христиан Даскалов, Гл. секретар на НПСС

4. Актуално състояние на мрежата от студентски клубове в НБУ

Докладва: Цветомир Добрев, Отговорник „Студентски клубове”

5. Запознаване със ситуацията около представителството на студентската общност в Академичния съвет на НБУ

Докладва: Огнян Боянов, Председател на СП

6. Обсъждания, мнения, коментари

- Състояние на университетския спорт в НБУ

Докладва: Савина Добрева (ресорен зам. председател)

Разпространи съдържание