Обучение по дебати

15.03.2012 19:30
Europe/Sofia

Дебатирането не е просто спор. В много университети по света съществува като дисциплина. Това е умението да слушаш активно, да анализираш чутото и да защитаваш своята теза с креативно синтезирани аргументи. Тук аргументите не са просто твърдения, те са подкрепени с доказателства и логически обвързани с тезата. Познаването на изкуството на дебата спомага за успеха на участниците в професионален и личен план благодарение на развитите чрез него умения, а най-големият печеливш в дебата винаги е публиката.

Тази седмица ще започнем с начално обучение по „Програма дебати“. Ще се запознаем с основните правила и формати в дебатите, ще научим какво е аргумент и как да ги използваме с максимален ефект.

В рамките на обучението ще разгледаме по-подробно структурата и елементите на Американския парламентарен дебат в полиси формат. Какво точно означава това? Заповядайте на 15.03 в зала 411 - 1-ви корпус от 19:30ч за да разберете.

ПрегледAttachmentРазмер
debati.png82.55 KB