Инициативи

Студентски съвет със Стратегия за дейност 2010-2012г.

 Двегодишна стратегия за дейност прие Студентския съвет на НБУ.

Стратегията бе предложена от председателя на организацията – Христиан Даскалов и премина съгласуване с Управителния съвет, Студентски съвет и Студентското представителство. Тя се базира на принципите на демократично управление, зачитане и насърчаване на студентската инициативност, многообразие и равнопоставеност, както и на успешните национални и европейски практики в сферата на студентското самоуправление.

Документът бе представен на вниманието на академичното ръководство на НБУ. Той предвижда работа в няколко основни насоки:

- Подпомагане на Кандидат-студентската кампания на НБУ и привличането на нови студенти;