Студентски съвет със Стратегия за дейност 2010-2012г.

 Двегодишна стратегия за дейност прие Студентския съвет на НБУ.

Стратегията бе предложена от председателя на организацията – Христиан Даскалов и премина съгласуване с Управителния съвет, Студентски съвет и Студентското представителство. Тя се базира на принципите на демократично управление, зачитане и насърчаване на студентската инициативност, многообразие и равнопоставеност, както и на успешните национални и европейски практики в сферата на студентското самоуправление.

Документът бе представен на вниманието на академичното ръководство на НБУ. Той предвижда работа в няколко основни насоки:

- Подпомагане на Кандидат-студентската кампания на НБУ и привличането на нови студенти;

- Увеличаване и развитие на студентската самоинициативност;

- Развитие на клубната дейност;

- Развитие на академичната дейност сред студентската общност;

- Развитие на проектната дейност;

- Развитие на културно-масовата дейност;

- Развитие на спортната дейност;

- Вътрешно-организационна дейност;

- Вътрешно-университетска дейност;

- Национална дейност;

- Международна дейност;

- Връзки с обществеността;

За реализацията на стратегията са предвидени конкретни задачи за осъществяване с времеви, качествени и количествени измерители, както и отговорници за тяхното провеждане и отчитане. За целите на оперативната дейност през настоящия семестър бе приет План за дейност на Студентски съвет, Април-Септември 2010г., които разглежда дългосрочните приоритети и сфери на дейност на организацията, в детайли за конкретния период от време.

******

Отчет на председателя на СС на НБУ за дейността на организацията, 1 май-30 октомври 2010

******

Паралелно с изпълнението на стратегията за дейност за мандат 2010-2012, Студентски съвет организира ежегодни мероприятия като:

  • [url=http://www.facebook.com/group.php?gid=122927967730698&v=wall&ref=ts][b]Кандидатстудентско турне[/b][/url]

  • [url=http://www.facebook.com//group.php?gid=171482282794&ref=ts][b]Miss НБУ[/b][/url]

  • [url=http://www.facebook.com/group.php?gid=121035591256793][b]Spirit of Art[/b][/url]

  • [url=http://www.facebook.com/group.php?gid=111909388833807&ref=ts][b]Plant a friend[/b][/url]

  • [url=http://www.facebook.com/group.php?gid=238391046910&ref=ts][b]Благотворителни събития[/b][/url]

ПрегледAttachmentРазмер
SSPlan2010-2012.pdf635.52 KB