Структура на Студентски съвет

ПЪЛЕН СПИСЪК НА РЪКОВОДСТВОТО И СЪСТАВА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ И СТУДЕНТСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО МАНДАТ 2010-2012Г., СЪДЪРЖАЩ ИМЕНА, СПЕЦИАЛНОСТИ И И-МЕЙЛИ ЗА КОНТАКТ

     ******

 ******

Студентски съвет сведомява студентите за всичко, от което имат нужда да бъдат информирани по време на академичните си занимания в НБУ. Помага във възникналите проблеми, свързани с учебния процес, включително и когато проблемите са породени от нередности в работата на университета или по някъкав начин е понижено качеството на ”продукта” образование, който те получават срещу парите си. Насърчава студентската активност и да оказва съдействие на колегите си за представянето на техни проекти пред ръководството на университета. Студентски съвет на НБУ е организация, която се състои от три звена: Студенско представителство, Студентски съвет, Управителен съвет. Състав на Студентските представители (СП) включва всички излъчени редовни студенти за студентски представители. Това става на насрочени за целта студентски избори на всеки две години. Те избират от своя състав най-активните и готови да отделят най-много от личното си време за работа в полза на студентите. Избраните хора формират изпълнителната звено на Студентски съвет на НБУ, логично наречено ”Студентски съвет” – тук са хората, които организират останалите и са най-тясно ангажирани с ежедневната работа на Съвета.

Членовете на Студентски съвет избират помежду си председателя на Студентски съвет, двама заместник-председатели, секретар и финансов отговорник, които формират Управителен съвет на Студентски съвет. Тези пет души на практика ръководят и планират цялостната дейност на студентската организация, наречена Студентски съвет на НБУ. На тях им се налага да работят, дори и когато не им се работи. Те са въвлечени в работата и в моменти, когато всички останали студентски представители почиват. Затова са членове на Управителен съвет на Студентски съвет на НБУ – звеното, което управлява непрекъснато дейността на организацията. Студентски съвет на НБУ е замислен с ясната идея, властта да бъде децентрализирана и разпределена, за да бъдат еднакво стимулирани всички студентски представители да изпълняват ефективно своите задължения. Тъй като дейността на Студентския съвет се осъществява при пълна публичност и прозрачност, от състава на Студенските представители се излъчва и Контролна комисия от 5 члена, начело със Студентски омбудсман, към която могат да се подават сигнали за всякакви нередности в работата на Студентски съвет. На практика обаче всеки орган има предвидени контролни функции в своите правомощията и работата му е изложена на показ. По този начин хората с претенции, но с липса на качества отпадат по естествен път от структурата на студентско представителство. Това, което трябва да знаят студентите на НБУ е, че могат да се обръщат за помощ към всеки студентски представител. Независимо в коя от структурите на Студентски съвет членува, той е задължен да им обърне внимание и да ги насочи към кого да се отнесат, ако сам не е в състояние да им помогне.