Избори за Студентски съвет

22.03.2012 09:00
22.03.2012 19:00
Europe/Sofia

Frequently Asked Questions - дейност на СС на НБУ, функции, ангажименти, срокове и др.

Кандидатирай се за представител на своя департамент в Студентския съвет на НБУ! Вземи участие в най-активния състав на Студентски съвет, помогни на своите колеги да реализират идеите и проектите си, отстоявай техните интереси и защитавай важни за студентската общност каузи.

Изборите ще се проведат на 22 Март пред Аулата на НБУ, от 09:00 до 19:00ч. За участие в тях - като кандидати и гласоподаватели право на участие имат всички бакалаври, магистри и докторанти на НБУ с редовни студентски права. Задължително условие е кандидатите за студентски представители да не са участвали в повече от един предходен мандат на СС на НБУ (съгласно условията на Закона за висшето образование). Вашите кандидатури може да подавате "24/7" на електронен адрес vote2012nbu@gmail.com. Документи ще се приемат между 15-ти и 19-ти Март.

Всеки департамент ще има запазена квота от двама души в състава на Студентското представителство. Останалите места (до запълване на максимума от 75 души) ще се попълват на мажоритарен принцип, съгласно броя на получените от кандидатите гласове.

Какво представлява Студентски съвет? - Студентският съвет представлява студентите на НБУ пред ръководството на университета и защитава техните интереси. Членовете на Студентски съвет (75 души) се избират на общоуниверситетски избори на всеки две години с участие на студенти от всички департаменти и центрове на университета. 75-те студентски съветници определят на първото си заседание Съвет на студентските представители (25 души), Председател и Управителен съвет (5 души), както и Председател на Общото събрание. Структурите на студентското самоуправление провеждат ежемесечни заседания и обсъждания, открити за присъствие и активно участие от страна на студентската общност.

Към Студентски съвет функционират работни комисии в следните направления: “Култура и изкуства”, “PR”, “Международна дейност и сътрудничество”, “Правна дейност”, “Студентски стипендии”, "Контрол и качество на обучението, "Спорт". Включването на студенти към дейността на работните групи може да стане по всяко време на академичната година. Чрез представителите си в Националното представителство на студентските съвети, Академичният съвет на НБУ, Факултетните съвети и комисията “Еразъм”, Студентски съвет съдейства за разрешаването на редица сигнали, молби, студентски предложения и въпроси. Студентски съвет администрира електронната система "Alarm@Student council", която представлява електронен модул за подаване на обратна връзка, интегрирана към всеки курс в платформата за електронно обучение Moodle.

Настоящият мандат на Студентски съвет на НБУ реализира своята  дейност в следните направления: - Привличане на нови студенти на НБУ; - Развитие на студентската самоинициативност; - Развитие на клубната дейност; - Развитие на академична дейност сред студентите; - Развитие на проектна дейност; - Развитие на културно-масова дейност; - Развитие на спортна дейност; - Вътрешно-организационна дейност; - Вътрешно-университетска дейност; - Национална дейност; - Международна дейност; - Връзки с обществеността. Чрез инициативите си, Студентски съвет се стреми да подобрява учебния процес и да повишава студентската активност, посредством провеждането на академични семинари, лекции и обучения, студентски научни, спортни и културни прояви, фестивали и турнири. Организацията финансира широк кръг от студентски проекти и инициативи, подпомага тяхното разработване, реализация и популяризиране. 

За да придобиете по-детайлно впечатление от дейността на Студентски съвет може да разгледате пъстрата палитра от фотоси от инициативи на организацията или видеа от Open-Air партито за откриването на учебната година или от Коледното парти на НБУ. Един от последните периодични отчети на организацията с информация за проведените инициативи, реализирани проекти и защитени позиции можете да намерите на адрес: http://studentskisavet.com/content/report4

Как да се кандидатирам? - Попълнете и изпратете своята кандидатура и декларация за участие в изборите, приложете снимка-паспортен формат (необходима за промоция на изборите, посредством специална е-платформа) и ще получите потвърждение и допълнителна информация, свързана с вашето участие в изборите, както и относно бъдещото Ви участие в структурите на Студентското представителство. Документите си можете да подадете "24/7" по електронен път между 15-ти и 18-ти Март. Електронната форма на кандидатстване Ви предоставя възможност да представите себе си пред широката аудитория и да намерите подкрепа на идеите, зад които заставате като кандидат за студентски представител, посредством специалната е-платформа, която ще бъде активирана веднага след обработване на всички кандидатури.

Как да гласувам? - Гласувайте в деня на изборите (22 март) пред Аулата на НБУ между 09:00 и 19:00ч. Пълният изборен ден ви позволява да дадете своя глас, дори и да сте на работа (след приключване на работното време) или пък с пълен график на лекциите си. Практиката показва, че ще бъде по-удачно да не разчитате да пуснете своя глас през почивките между лекциите, когато се получава най-голямо стълпотворение, а в удобни за вас 2-3 минути по време на лекционния процес или преди/след лекциите. За целта трябва да носите със себе си документ за идентификация (лична карта, шофьорска книжка, читателска карта, студентска книжка), както и да фигурирате в системата на НБУ с редовни студентски права - регистриран и заплатен семестър.

Как да получа допълнителна информация? - За всичко, което ви интересува по провеждането на изборите - процедура, условия и т.н., както и за цялостната дейност на СС на НБУ, може да се обърнете към дежурния студентски представител в офиса на СС, на тел. (02)8110 210, или на тел. 0897 813 729 (председател на Студентски съвет).  Желателно е да се запознаете с Правилника за устройството  и дейността на СС на НБУ, както и да разгледате уеб сайта на Студентски съвет и различните минали, настоящи и предстоящи инициативи и проекти, за които информация сме публикували на сайта, във Фейсбук-профила на организацията и във фен-страницата на организацията. Информация има още във форума на НБУ, както и на официалния сайт на НБУ. Отговори на въпросите си може да получите и в интерактивен формат - чрез фейсбук-събитието за популяризация на изборите.

За студентите на НБУ ще бъде организиран и информационен полуден, по време на който ще можете да зададете своите въпроси и да обсъдите с представители на ръководството на Студентски съвет своите идеи и предложения. Дата е 16-ти март, мястото - Семинарната зала на Читалнята на НБУ.

Frequently Asked Questions - дейност на Студентски съвет, функции, ангажименти, срокове и др.

Мотото на Студентски съвет е "НБУ - Необикновени, Безупречни, Уникални".

ПрегледAttachmentРазмер
Form.doc75 KB
Declaration.doc60.5 KB